ФИЛМИ ЗА ВСЕКИ ВКУС
Каталог Филми: УЕСТЪРН
Der Schut / Жълтоликия (1964)
Франция, Италия, Германия